Klimaatverandering uitgelegd in een notendop

Op Slimwoner lees je veel over het aanpakken van klimaatverandering, uitstoot van CO2 en opwarming van de aarde. Maar wat betekent dit eigenlijk allemaal? En waarom willen we hier iets aan doen? In dit artikel vertellen we het in een notendop.

CO2 is een broeikasgas, net als bijvoorbeeld waterdamp. Deze gassen bevinden zich in de atmosfeer van de aarde en hebben het vermogen om warmte te absorberen en vast te houden. Hiermee dragen ze dus ook bij aan de balans tussen warm en koud op aarde. Dit wordt het broeikaseffect genoemd.

Zonder deze broeikasgassen zou het op aarde veel kouder zijn dan nu. Het natuurlijke broeikaseffect is sinds de industriële revolutie door allerlei menselijke activiteiten versterkt. Bij het verbranden van fossiele brandstoffen (olie, kolen en gas) en bijvoorbeeld het kappen van bossen voor landbouwgrond, komt meer CO2 vrij. Er zit nu 40 procent meer CO2 in de lucht dan een paar eeuwen geleden. Al deze extra broeikasgassen houden veel extra warmte vast. Deze extra warmte zorgt er weer voor dat het nu 0.9 graden warmer is dan 140 jaar geleden.

Wat zijn de gevolgen van de opwarming van de aarde? De gletsjers en ijskappen smelten op Groenland en Antarctica. Hierdoor stijgt de zeespiegel. Ook het zee-ijs op de Noordpool verdwijnt. Door de stijging van de zeespiegel, krijgen vooral dichtbevolkte kustgebieden en rivierendelta’s in ontwikkelingslanden te maken met meer overstromingen.

Omdat het warmer wordt, zal het in een groot van de wereld juist droger worden. Hierdoor ontstaan voedseltekorten en watertekorten. Dit zorgt voor honger en ondervoeding. Er komen meer bosbranden en meer woestijnen.

De veranderende temperatuur zorgt voor afname van biodiversiteit, planten- en diersoorten sterven langzaam uit.

Klimaatverandering is een probleem dat wereldwijd aangepakt moet worden. In Nederland wordt op dit moment hard gewerkt aan het klimaat- & energieakkoord. De inhoud van het akkoord wordt aan verschillende onderhandeltafels vastgesteld. Onder andere programmaleiders van Natuur & Milieu zitten aan deze tafels om tot een akkoord te komen.

Wil je hier meer over lezen? Klik dan hier.

Dit artikel is gemaakt in samenwerking met onze kennispartner MilieuCentraal. Lees hier meer.

Mede mogelijk gemaakt door:
Kennispartner:
  • sponsor
  • sponsor
  • sponsor
[gravityform id="38" title="false" description="false"]