Nieuwe subsidieregeling voor isolatie

In september gaat de subsidieregeling voor energiebesparing in huis weer open.

Goed nieuws vanuit het Klimaatakkoord. Op vrijdag 28 juni 2019 is bekend gemaakt dat na een tijdelijke stop de Subsidieregeling Energiebesparing Eigen Huis (SEEH) in september 2019 weer open gaat. De SEEH stimuleert huiseigenaren om energiebesparende maatregelen te nemen om zo energie te besparen. Om in aanmerking te komen voor de subsidie moet je minimaal twee verschillende soorten isolatie laten uitvoeren. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het isoleren van je dak, vloer of bodem, spouwmuur en ramen. De SEEH bestaat ook voor Verenigingen van Eigenaren (VvE’s), woonverenigingen en -coöperaties

Subsidie voor maatregelen na augustus 2019

Let op: de subsidie is voor maatregelen die uitgevoerd worden, nadat de regeling is gepubliceerd in de Staatscourant. Naar verwachting wordt de subsidieregeling half augustus officieel bekend gemaakt. Het zal dus niet mogelijk zijn om subsidie met terugwerkende kracht aan te vragen voor maatregelen die al zijn uitgevoerd. Wij verwachten dat woningeigenaren vanaf 2 september 2019 hun subsidieaanvraag kunnen indienen.

Informatie over de energiebesparende maatregelen, de voorwaarden en het aanvraagproces worden half augustus bekend gemaakt. Schrijf je in voor onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven.

Voorwaarden voor subsidie

Heb je al eerder subsidie ontvangen vanuit de SEEH voor je woning? Dan is het niet mogelijk om weer in aanmerking te komen voor subsidie. Per woning kan er eenmalig subsidie worden verstrekt. Wil je in aanmerking komen, dan moet je minimaal 2 grote energiebesparende isolatiemaatregelen in een eigen bestaande koopwoning hebben uitgevoerd. Je vraagt de subsidie aan, nadat de maatregelen zijn uitgevoerd en betaald.

De voorwaarden op een rijtje:

  • de aanvrager de eigenaar én bewoner is van de woning;
  • voor de betreffende woning nog niet eerder subsidie is verstrekt vanuit de SEEH;
  • de maatregelen voldoen aan de gestelde voorwaarden;
  • de uitvoering plaats vindt nadat de regeling is gepubliceerd in de Staatscourant. De publicatie in de Staatscourant vindt naar verwachting half augustus plaats.

€ 84 miljoen subsidie beschikbaar

Tot 1 januari 2021 is er voor de SEEH € 84 miljoen subsidie beschikbaar.

Programma voor kleinere maatregelen

Ook voor kleinere energiebesparende maatregelen, zoals het goed inregelen van je cv-installatie, het aanbrengen van tochtstrips of radiatorfolie stelt de overheid geld beschikbaar. Voor het zogenoemde Programma Energiebesparende maatregelen (PRE) wordt een bedrag van € 93 miljoen beschikbaar gesteld. Hiervan komt € 20 miljoen beschikbaar in 2019. 

Zodra er meer bekend is over beide regelingen, zullen wij dat op deze pagina vermelden. Wil je niks missen? Meld je aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief.

  • sponsor
  • sponsor
  • sponsor
[gravityform id="38" title="false" description="false"]