Veelgestelde vragen Zon Zoekt Dak

  • Ik heb tijdens een eerdere editie van Zon Zoekt Dak zonnepanelen besteld. Waar kan ik terecht met vragen of klachten over mijn installatie?
   • Voor algemene vragen over de afgelopen edities van Zon Zoekt Dak (over de voorwaarden van de actie of over Natuur & Milieu zelf) neem je contact op met Natuur & Milieu.
   • Voor technische vragen over de zonnepanelen die je hebt besteld tijdens een eerdere editie van Zon Zoekt Dak, of over de garantie, neem je contact op met het technische team van Eneco via zon@eneco.com of 0900-235 36 32 (bereikbaar tussen 8:00 – 18:00 uur).
  • Wat is Zon Zoekt Dak?

   Natuur & Milieu werkt samen met mensen, bedrijven en overheden aan een gezonde en duurzame wereld. We zoeken en bieden oplossingen die een duurzaam leven leuk en makkelijk maken.

   Na honderdvijftig jaar afhankelijk te zijn geweest van fossiele brandstoffen en elektriciteit uit grote energiecentrales stappen we over op hernieuwbare energie, die veel vaker dan nu lokaal wordt opgewekt. Dit is hard nodig om de uitstoot van broeikasgassen drastisch terug te brengen en schadelijke klimaatverandering te voorkomen.

   Om een bijdrage te leveren aan de transitie richting hernieuwbare, lokaal opgewekte energie, organiseerde Natuur & Milieu zes keer de inkoopactie Zon Zoekt Dak. Met zonnepanelen kunnen mensen zelf bijdragen aan meer duurzame energie. Met de actie Zon Zoekt Dak wilde Natuur & Milieu mensen stimuleren om te kiezen voor zonnepanelen. In 2015 werd de laatste editie van Zon Zoekt Dak georganiseerd. Voor vragen over deze inkoopactie kun je contact opnemen met Natuur & Milieu.

  • De actie van Zon Zoekt Dak is afgelopen. Wat als ik toch graag zonnepanelen wil bestellen via Natuur & Milieu?

   Dat kan! Op deze website staat een mooi aanbod voor zonnepanelen. Bovendien kun je verder op slimwoner.nl terecht voor allerlei maatregelen om energie te besparen in huis.

Mede mogelijk gemaakt door:
Kennispartner:
 • sponsor
 • sponsor
 • sponsor
[gravityform id="38" title="false" description="false"]