Financierings
mogelijkheden

Er bestaan verschillende manieren om energiebesparende maatregelen te financieren. Natuurlijk kun je je spaargeld inzetten om de energiebesparende maatregelen te bekostigen. Beschik je niet over (voldoende) spaargeld, dan kun je gebruik maken van de hieronder genoemde mogelijkheden.

Gebruik maken van een lening kan heel voordelig zijn. Vaak is de besparing na de verbouwing groter dan aflosbedrag van de lening. Dit zijn de opties:

  • Energiebespaarlening
  • Regionale duurzaamheidslening
  • Meefinancieren in hypotheek
  • Subsidies

Energiebespaarlening

De Energiebespaarlening is in het leven geroepen om Nederlanders te helpen bij het financieren van energiebesparende maatregelen. Deze lening heeft een aantrekkelijke rente en is bedoeld voor particuliere eigenaren van bestaande woningen. Op energiebespaarlening.nl kan een lening worden aangevraagd voor maatregelen als isolatie van de woning, een zuinige hr-ketel, maar ook voor zonnepanelen. Het is mogelijk om een bedrag tot €25.000 te lenen, met een looptijd van 7, 10 en 15 of 20 jaar. Wil je je huis helemaal energieneutraal maken, dan kun je tot €65.000 lenen. Het rentepercentage hangt af van de gekozen looptijd van de lening.

Let op: je mag tot 75% van je leenbedrag besteden voor de aanschaf van zonnepanelen. De overige 25% moet je besteden aan andere energiebesparende maatregelen, bijvoorbeeld aan isolatie. Op de site vind je een handige leencheck.

Ook Verenigingen van Eigenaren (VvE) kunnen een Energiebespaarlening aanvragen. Voorwaarde is wel dat de VvE uit minimaal 8 appartementsrechten bestaan. Het te lenen bedrag is hoger, namelijk minimaal €25.000 tot maximaal €10 miljoen (met een maximum van €25.000 per appartement).

Regionale duurzaamheidslening

Veel gemeenten en provincies stimuleren het nemen van duurzame maatregelen en bieden daarvoor een Duurzaamheidslening aan. Hiermee leen je tegen een aantrekkelijke rente geld voor energiebesparende voorzieningen. Niet alle gemeenten hebben een Duurzaamheidslening en de voorwaarden verschillen per gemeente. Wil je weten of jouw gemeente wel mee doet? Vul op deze website je woonplaats in en je ziet meteen of je gemeente deze lening aanbiedt.

De duurzaamheidslening bedraagt minimaal €2.500 en maximaal €25.000 met een looptijd van 10 tot 15 jaar en heeft een eigen rentetarief. Kijk hier voor het actuele tarief.

Meefinancieren in de hypotheek

Een andere optie is energiebesparende voorzieningen mee te financieren in de hypotheek. Dit is bij meerdere geldverstrekkers mogelijk onder bepaalde voorwaarden. Het meefinancieren mag tot 106% van de woningwaarde. Het bedrag dat geleend mag worden wordt bepaald aan de hand van inkomenstoetsing. Hierbij blijven investeringen voor energiebesparing tot maximaal €9.000 buiten beschouwing. Voorwaarde is een bruto jaarinkomen van minimaal €33.000 en een afgegeven energieprestatiegarantie voor minimaal 10 jaar.

ASN Bank heeft een hypotheek die specifiek gericht is op verduurzaming van woningen. Deze hypotheek kan afgesloten worden met een apart leningdeel: ASN Duurzaam Wonen. Dit leningdeel heeft een laag rentetarief en is bedoeld om binnen twee jaar na het passeren van de hypotheek bepaalde energiebesparende maatregelen te treffen in de woning. Het afsluiten van ASN Duurzaam Wonen kan voor een rentekorting zorgen op de ASN Hypotheek.

Subsidies

Er zijn op dit moment landelijke subsidies beschikbaar. Lees meer over subsidies.

 

Mede mogelijk gemaakt door:
  • sponsor
  • sponsor
  • sponsor