Periodieke schenking

Fiscaal voordeel

Als je ons minimaal vijf jaar steunt met een vast bedrag, dan is je gift volledig aftrekbaar van de belasting.  Met deze manier van schenken geef je Natuur & Milieu meer zekerheid over de inkomsten voor de komende jaren. Dat betekent dat het voor ons gemakkelijker is om langdurigere campagnes te beginnen. Veel natuur- en milieuproblemen kunnen pas worden opgelost door meerdere jaren actie, lobby en campagne te voeren. Daar help je dan extra aan mee.

Periodieke schenking

Jouw belastingvoordeel: een rekenvoorbeeld

Jouw belastingvoordeel kan flink oplopen. Als je bijvoorbeeld een akte afsluit voor 5 jaar voor een bedrag van € 100 per jaar en je valt onder het belastingtarief van 42%, dan ontvang je jaarlijks € 42 terug. Geef je een bedrag van € 200 en je valt onder het tarief van 52%, dan is je voordeel zelfs € 104 per jaar.

Veel mensen tellen het bedrag dat zij van de fiscus terugkrijgen op bij het bedrag dat ze toch al wilden geven. Een geweldig gebaar! En jou kost het uiteindelijk niets extra. In de genoemde voorbeelden wordt de gift van € 100 dan € 142, en het bedrag van € 200 wordt € 304.

Periodieke schenking

Wat moet je doen?

  • Download het akteformulier en print hem twee keer uit. Vul het hele formulier in tweevoud in en onderteken beide exemplaren.
  • Ben je gehuwd of heb je een partner? Dan moet ook je partner tekenen.
  • Vul het gedeelte voor de betalingsvolmacht in. Daarmee machtig je Natuur & Milieu om gedurende de looptijd van de schenking je bijdrage af te schrijven van je bankrekening.
  • Maak een kopie van je legitimatiebewijs
  • Stuur dat allemaal op naar Natuur & Milieu, t.a.v. Donateursservice, Antwoordnummer 9192, 3500 ZA Utrecht (geen postzegel nodig).
  • Natuur & Milieu ondertekent ook beide aktes, vult een transactienummer en evt. een machtigingsnummer in, en stuurt één exemplaar terug voor jouw administratie. Het andere exemplaar blijft bij Natuur & Milieu.
  • Bewaar je exemplaar goed; de Belastingdienst kan erom vragen.
Periodieke schenking

Meer weten?

Voor vragen over een periodieke schenking kun je uiteraard contact met ons opnemen. De medewerkers van onze donateursservice helpen je graag. Wij zijn bereikbaar via 030-2331328, of stuur ons een e-mail.