Woningtest: de berekeningen

De berekende besparingen die worden getoond in het advies van de Woningtest zijn een indicatie. Er kunnen dan ook geen rechten aan worden ontleend. De berekeningen die je hieronder ziet, werden hiervoor gebruikt.

Schattingen labelstappen

De labelstappen die worden getoond in het advies van de Woningtest zijn een indicatie. Ze geven je een beeld van de labelstappen die je kunt zetten wanneer je enkele energiebesparingsmaatregelen combineert, op basis van jouw huidige woonsituatie. Er kunnen dan ook geen rechten aan worden ontleend.

We hebben deze besparingen berekend op basis van de energieprestatiecoëfficiënt (EPC). Deze EPC beoordeelt integraal de energiezuinigheid van een woning/woongebouw of utiliteitsgebouw. Dit gebeurt op basis van gebouweigenschappen, installaties en standaard gebruikersgedrag.

Schattingen buitenmuuroppervlak, raamoppervlak en dakoppervlak

Deze schattingen zijn gedaan op basis van het woningtype en het bodemoppervlak. Afhankelijk van het type woning is er namelijk een gemiddelde verhouding tussen bijvoorbeeld het buitenmuuroppervlak en het bodemoppervlak.

Schatting gasverbruik en elektraverbruik

De schatting voor het gasverbruik is afhankelijk van het woningtype en het bodemoppervlak. Voor het elektroverbruik wordt gekeken naar het aantal bewoners. Bij beide schattingen worden kengetallen gebruikt van Milieu Centraal.

Berekening gasbesparing dakisolatie

Op basis van de isolatiewaarde van het gebruikte isolatiemateriaal, de isolatiewaarde van de overige daklagen, het gemiddelde stookgedrag, de gemiddelde lengte van het stookseizoen en de gemiddelde buitentemperatuur tijdens het stookseizoen is berekend dat dakisolatie jaarlijks gemiddeld 9 m3 gas bespaart per m2 geïsoleerd dakoppervlak.

Berekening gasbesparing gevelisolatie (spouwmuurisolatie)

Op basis van de isolatiewaarde van het gebruikte isolatiemateriaal, de isolatiewaarde van de spouwmuur, het gemiddelde stookgedrag, de gemiddelde lengte van het stookseizoen en de gemiddelde buitentemperatuur tijdens het stookseizoen is berekend dat spouwmuurisolatie jaarlijks gemiddeld 8 m3 gas bespaart per m2 geïsoleerde gevel.

Berekening gasbesparing vloerisolatie

Op basis van de isolatiewaarde van het gebruikte isolatiemateriaal, de isolatiewaarde van de vloer, de isolatiewaarde van de kruipruimte, het gemiddelde stookgedrag, de gemiddelde lengte van het stookseizoen en de gemiddelde bodemtemperatuur tijdens het stookseizoen is berekend dat vloerisolatie jaarlijks gemiddeld 6,1 m3 gas bespaart per m2 geïsoleerde bodem.

Berekening gasbesparing bodemisolatie

Op basis van de isolatiewaarde van het gebruikte isolatiemateriaal, de isolatiewaarde van de vloer, de isolatiewaarde van de kruipruimte, het gemiddelde stookgedrag, de gemiddelde lengte van het stookseizoen en de gemiddelde bodemtemperatuur tijdens het stookseizoen is berekend dat bodemisolatie jaarlijks gemiddeld 4 m3 gas bespaart per m2 geïsoleerde bodem.

Berekening besparing zonneboiler

We gaan uit van een warmwatervraag van 1330 MJ per persoon per jaar. Dit kan gedekt worden door een zonneboiler (~25% van de totale warmwatervraag) en met een tapwaterrendement van een HR-ketel van 70% kan met een juist gedimensioneerde zonneboiler op jaarbasis 52,5 m3 gas per persoon bespaard worden. De pomp van de zonneboiler verbruikt per persoon ongeveer 10 kWh per jaar.

Berekening besparing mechanische ventilatie met warmte-terugwinning

De gasbesparing van een warmte-terugwininstallatie is afhankelijk van het volume aan lucht dat jaarlijks ververst moet worden en het verschil tussen de buiten- en binnentemperatuur. Op basis van het bodemoppervlak kan een schatting worden gemaakt van het volume van de woning en daarmee van het ventilatiedebiet. Dit is bij een gemiddeld jaar direct gekoppeld aan een bepaalde besparing. De jaarlijks gasbesparing komt bij deze variabelen neer op 6,5 m3 per m2 bodemoppervlak. Daarnaast verbruikt een dergelijke installatie ook elektriciteit. Dit is op dezelfde manier bepaald op 3 kWh per m2 bodemoppervlak.

Berekening gasbesparing HR++ glas

Op basis van de isolatiewaarde van het vervangende HR++ glas, de isolatiewaarde van huidige glas (enkel of dubbel), het gemiddelde stookgedrag, de gemiddelde lengte van het stookseizoen en de gemiddelde buitentemperatuur tijdens het stookseizoen is berekend dat deze vorm van isolatie jaarlijks gemiddeld 23 m3 gas bespaart per m2 enkel glas die vervangen wordt en 10 m3 gas per jaar per m2 dubbel glas die vervangen wordt.

Berekening elektriciteitsbesparing zonnepanelen

Hier wordt ervan uitgegaan dat de zonnepanelen zodanig gedimensioneerd worden dat het volledige elektriciteitsverbruik van het huishouden door de panelen kan worden opgewekt. Bij een gemiddeld huishouden (3300 kWh) komt dit neer op 15 panelen.

Berekening besparing hybride warmtepomp

Bij de hybride warmtepomp wordt er van uitgegaan dat de warmtepomp in totaal 50% van de verwarmingsvraag en tapwatervraag kan vervullen. Bij de gasbesparing wordt ook gerekend met 50% van het totale gasverbruik van het huishouden. Gemiddeld verbruikt een gaskookplaat maar 37 m3 gas per jaar. Dit is dus verwaarloosbaar ten opzichte van de gasvraag voor verwarmen en tapwater. Voor de elektriciteitsvraag van de hybride warmtepomp wordt ervan uitgegaan dat de oude gasketel welke vervangen is door de hybride installatie een gemiddeld rendement van 90% had en dat de warmtepomp een gemiddelde COP van 3,7 heeft. Dit leidt tot een elektriciteitsvraag van 2,15 kWh per bespaarde m3 gas.

Berekening besparing elektrische warmtepomp

Bij de elektrische warmtepomp wordt ervan uitgegaan dat de warmtepomp in totaal 100% van de verwarmingsvraag en tapwatervraag kan vervullen. Bij de gasbesparing wordt ook gerekend met 100% van het totale gasverbruik van het huishouden. Gemiddeld verbruikt een gaskookplaat maar 37 m3 gas per jaar. Dit is dus verwaarloosbaar ten opzichte van de gasvraag voor verwarmen en tapwater. Daarnaast is het vanuit aansluitkosten gezien ook logischer om elektrisch te gaan koken als enkel voor het koken een gasaansluiting moet worden behouden. Voor de elektriciteitsvraag van de warmtepomp wordt ervan uitgegaan dat de oude gasketel welke vervangen is door de warmtepomp een gemiddeld rendement van 90% had en dat de warmtepomp een gemiddelde COP van 3.7 heeft. Dit leidt tot een elektriciteitsvraag van 2,15 kWh per bespaarde m3 gas.

Berekening CO2 besparing

Voor elke m3 gas die minder verbrand wordt, komt er 1,7 kg CO2 minder in de atmosfeer. Uitgaande van grijze stroom, komt er per kWh elektriciteit die bespaard wordt 0,6 kg CO2 minder in de atmosfeer.

Berekening financiele besparing

Hier wordt gerekend met een gasprijs van € 0,65 per m3 en een elektriciteitsprijs van € 0,23 per kWh.

Bronnen

 

 

Mede mogelijk gemaakt door:
Kennispartner:
  • sponsor
  • sponsor
  • sponsor
[gravityform id="38" title="false" description="false"]