Disclaimer

Natuur & Milieu doet haar uiterste best om de informatie in deze disclaimer nauwkeurig, feitelijk juist en actueel te houden.

Alle informatie op deze site is met zorg geplaatst. Grote zorgvuldigheid wordt betracht bij de samenstelling van achtergronddocumenten. De informatie op deze site is niet uitputtend. Getoonde producten zijn niet geproduceerd door en worden niet verkocht door Natuur & Milieu.

De berekende besparingen die worden getoond in het advies van de Woningtest zijn een indicatie. Bekijk welke berekeningen we hiervoor hebben gebruikt. Ze geven een beeld van de labelstappen die je kunt zetten wanneer je enkele energiebesparingsmaatregelen combineert, op basis van jouw huidige woonsituatie. Er kunnen dan ook geen rechten aan worden ontleend. We hebben deze besparingen berekend op basis van de energieprestatiecoëfficiënt (EPC). Deze EPC beoordeelt integraal de energiezuinigheid van een woning/woongebouw of utiliteitsgebouw. Dit gebeurt op basis van gebouweigenschappen, installaties en standaard gebruikersgedrag.

Ondanks onze voortdurende aandacht voor de kwaliteit kan het voorkomen dat je verouderde of verkeerde informatie aantreft. In deze gevallen stellen wij het op prijs als je ons hiervan op de hoogte wilt stellen door een e-mail te sturen via ons contactformulier.

Informatie, suggesties voor verbetering en andere berichtgevingen die Natuur & Milieu ontvangt naar aanleiding van de website worden als niet-vertrouwelijk beschouwd en kunnen als bedoeld door Natuur & Milieu gebruikt worden zonder dat daar toestemming voor nodig is.

Natuur & Milieu behoudt zich het recht voor de informatie op de website te herzien zonder aankondiging. In geen enkel geval is Natuur & Milieu aansprakelijk voor enig directe of indirecte schade die voortkomt uit of verband houdt met het gebruik van de informatie op deze website.

Mede mogelijk gemaakt door:
  • sponsor
  • sponsor
  • sponsor